Teda

1655.Aşka Verilmiş Muhtıra\Yahya Akengin-Balkan Aydınları ve Yazarları

Title                  : Aşka Verilmiş Muhtıra

Author               : Yahya Akengin

Translator          : Oryal Yıldırım

Country             : Kosovo

Language          : Albanian

Publisher           : Balkan Aydınları ve Yazarları

Year                  : 2015

Web                 : www.bayyayinlari.com