TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim3. Ash Divan : Enis Batur'un Şiir Seçkisi

 

Eser         : Ash Divan: Enis Batur'un Şiir Seçkisi
Yazar       : Enis Batur
Çev.         :S. Paker/C.Endres/ S.S.Endres /M.Kenne
Ülke         : ABD
Yayınevi    : Talisman House
Yıl             : 2006
ISBN         : 1-58498-049-4

Çağdaş Türk Edebiyatının en önemli denemeci ve şairlerinden olan Enis Batur, edebi kariyerine sinema ve müzik eleştirmenliğiyle başlamıştır. Engin kültür birikimi ve entelektüel birikiminin ürünü olan çalışmaları; eleştirel, sorgulayıcı ve araştırıcı yönüyle öne çıkmaktadır. Varoluşçu sorunlara göndermeleriyle dolu şiirlerinde nesre yakın ancak açıklıktan asla uzak olmayan bir üslup kullanmıştır. 

 
 
Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com