TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim54. The Turkic Speaking Peoples / Ergun Çağatay, Doğan Kuban

Eser          : The Turkic Speaking Peoples

Editörler    : Ergun Çağatay, Doğan Kuban

Ülke          : Almanya

Yayınevi    : Prestel

Yıl             : 2006

Sayfa        : 496

ISBN         : 3-7913-3515-4

Web          :www.prestel.com

 

“Türkçe Konuşanlar”, Türkler üzerine yapılmış en iddialı çalışmalardan birisi. Proje mimarı foto raportörü gazeteci Ergun Çağatay, yaklaşık 12 yıl önce üzerinde çalışmaya başlamış belgesel niteliğindeki kitabın, Çağatay, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Çin başta olmak üzere bir çok ülkede çektiği fotoğraflarda iki bin yıllık Türk kültürünü, sosyal ve günlük yaşamı yansıtan kareleri fotoğraflarla ve makalelerle gözler önüne seriyor kitapta. Çağatay, kitabın editörü Prof. Dr. Doğan Kuban ile başlıkları belirlerken epey kafa yormuş. Beş bölümden oluşan kitapta, Türklerin hudutları, Türklerin göçer dünyası, İslam öncesi göçerlerin yaşamı, Ortaçağ Türk mutfağı, stepte Türk-Çin ilişkileri, Türk-Fars-Azeri sentezi, Türk ve İslam politik esnekliği, Türk edebiyatındaki Arap etkisi, Türkler ve Bizans, Türklerin modern Avrupa’nın gelişimine etkisi, Türklerin dinleri, Türklerin İslam yorumu, Türk boyları arasında popüler İslam, Türkler ve Moğollar, Türklerin epik şiiri gibi birbirinden ilginç konuları irdeleyen İngilizce yazılmış 38 makale var. Bu makalelerin 18’ini ünlü Batılı ve Doğulu bilim adamları kaleme almış.

 

Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com