TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim64. İnanna / Murat Tuncel

Eser                 : İnanna

Yazar               : Murat Tuncel

Çevirmen         : Abdul Kadir Abdelli

Ülke                 : Suriye

Yayıncı             : Al-Taakwin Hause Publisher

Yıl                    : 2007

Sayfa               : 418

 

    İnanna, Osmanlı'nın son döneminde Anadolu ve payitahtta yaşanan iç çekişmeleri anlatırken, bir çok efsaneye de gönderme yapan, kapsamlı bir araştırmanın ürünü. Bu tarihi romanın -olayların akışı içinde yolları kesişen- iki önemli erkek karakterinden biri, bir Ermeni beyinin kızına âşık olduğu için babası tarafından sürgüne gönderilen Beyreoğlu Yarosman Bey; diğeriyse, devşirme olarak yetiştirilip Gelibolu'ndan İstanbul'a gelen yeniçeri Bilal. Bu iki roman kahramanının aşk öyküleri aracılığıyla dönemin kadınlarının toplumdaki yerleri betimleniyor.

Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com