TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim82. Alemdağ'da Var Bir Yılan/Sait Faik Abasıyanık

Eser                 : Alemdağ’da Var Bir Yılan

Yazar                : Sait Faik Abasıyanık

Çevirmen          : Rosie Pinhas-Delpuech

Ülke                 : Fransa

Yayıncı              : Bleu Autour

Yıl                    : 2007

Sayfa               : 151

ISBN                : 978-2-9120-1957-8

Web                 :www.bleu-autour.com

 

Sait Faik’in sanatı ve dünya görüşü “insan sevgisi” üzerine kurulmuştur. Bu öykülerde insan ve çevre herhangi bir kurala bağlanmadan karşımıza çıkar. Bunda Sait Faik’in özgür yaşamı etkili olmuştur. Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllar birey, yabancılaşma, yalnızlık çağı olduğu kadar sosyopsikolojinin öneminin giderek daha fazla kavrandığı bir çağdır.

Bu makalede, “Bir insanı sevmekle başlar her şey” tümcesini yaşamına pusula yapmış olan Sait Faik’in “Alemdağ’da Var Bir Yılan” öyküsü, birey-toplum, doğallık-yabancılaşma, iç dünya-yansıtılan dünya bağlamlarında psikodinamik bir bakış denemesiyle incelenmeye çalışılmıştır. Terapötik yaklaşımın ilk adımı insanı anlamaktır. Bu bağlamda tek tek bireyler söz konusu olduğunda asıl yol gösterici, her birinin özgün var oluşu ve öyküsüdür.

İnsanları tümüyle açıklayacak tek bir kuram ve yaklaşımdan söz edebilmek olası gözükmemektedir. Dolayısıyla belli bir ekole bağlı kalmaktan çok, her bir ekolün insanın farklı yanlarını ve boyutunu vurguladığı düşünülebilir. Bu makalede de aynı anlayışla “Bir insanı sevmekle başlar her şey” diyen Sait Faik’in bu öyküsündeki kahramanı dinamik bir bakış açısıyla ele alınmaya çalışılmıştır.

(Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005;

6:251-258)

Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com