Teda

Rakamlarla TEDA

2005-2019 TEDA istatistikleri

2005 yılından bu yana yürütülmekte olan TEDA Programı, Türk kültür, sanat ve edebiyatının klasik ve çağdaş eserlerinin yayınevlerince Türkçe dışındaki dillere çevrilmesi, yayımlanması ve tanıtılması esasına dayalı bir çeviri ve yayım destek Programıdır.

Çeviri ve baskı için hibe desteği sağlayan TEDA Programı yurt dışında bulunan yayıncıların Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerini yabancı dillerde yayımlamasını desteklemektedir. Bu bağlamda, TEDA Programı Türk kültür, sanat ve edebiyatını tanıtarak yabancı ülkeler ile kültürel diplomasiye de büyük katkı sağlamaktadır.

2005-2019 yılları arasında
79 farklı ülkede
bulunan yaklaşık
700 yayıncıdan
gelen
2970 başvuru
TEDA Programı kapsamında
60 farklı dile

çevrilerek yayımlanması için desteklenmiş olup,
şu ana kadar bu eserlerden
2.395 adedi
yayımlanarak okurlarla buluşmuştur.  
IS_TR_PNG.png