Teda

Projenin Ortaya Çıkması

Türk kültür, sanat ve edebiyatının yurtdışında tanıtılmasında bugüne kadar önemli eksiklikler görülmüştür. Yayımlanan eserlerin okuyucuya ulaştırılmasında etkili bir yol izlenememiştir. Bu eksikliğin giderilebilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çeviri ve yayım destek projesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 14 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren yönergeyle TEDA Projesi hayata geçirilmiştir. TEDA Projesi yönergesinde 6 Şubat 2008 ve 6 Temmuz 2009 tarihlerinde değişiklikler yapılmıştır.