Teda

Sık Sorulanlar

1. TEDA Programı nedir?

TEDA Programı, Türk kültür, sanat ve edebiyatıyla ilgili Türkçede veya başka bir dilde yayımlanmış eserlerin, çeviri ve yayım marifetiyle yurt dışında tanıtılmasını sağlamak için yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren yayıncılara teşvik veren bir çeviri, yayım ve tanıtım destek programıdır.

2. TEDA Programının amacı nedir?

Programın amacı, Türkçenin yazı dili birikiminin dünyaya tanıtılması hedefiyle yurtdışında veya yurtiçinde bulunan yayımcı kuruluşlara şarta bağlı destekte bulunularak, Türk kültür, sanat ve edebiyatının dışa açılmasının gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

3. TEDA Programına başvuru kimler tarafından ve nasıl yapılır?

Bir eserin, çevirisini, baskısını veya tanıtımını yaptırmak isteyen yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren yayıncılar, bu desteğe başvurabilir.

TEDA Programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu teda.ktb.gov.tr yer almaktadır.

Başvuru Formuna eklenecek belgeler:

-
İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı.
-
Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin aslı veya bir kopyası,
-
Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin aslı veya bir kopyası,
-
Çevirmen ile yapılan sözleşmenin aslı veya bir kopyası,
-
Çeviriye/baskıya esas kitap veya kopyası
-
Başvuru sahibi yayıncıya ait yayın kataloğu veya elektronik katalog.

Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dildeyse, Türkçe veya İngilizce çevirileri de eklenmelidir.

Başvuru formu ve diğer gerekli belgelerin,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kutuphaneler ve Yayimlar Genel Mudurlugu

(Milli Kütüphane Binası), “TEDA  Şubesi”  
Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No: 4 
06490, 
Çankaya / Ankara

Telefonlar
+90 (312) 470 54 32
+90 (312) 470 54 33
+90 (312) 470 53 96
+90 (312) 470 54 35
+90 (312) 470 54 36

adresine posta yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

4.  TEDA Programına yapılan başvuruların son teslim tarihi ne zamandır?

TEDA Programına başvurular yıl boyunca yapılabilir. Gelen başvurular (eksik belgesi bulunmayanlar)  TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nca yılda iki kez olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendirilir. TEDA Programına I. Dönem için son başvuru tarihi 30 Nisan, II. Dönem için ise 25 Ekim’dir. Son başvuru tarihiyle ilgili değişiklik olması halinde www.teda.gov.tr  veya www.tedaproject.gov.tr adresinde duyurulur.

5. TEDA Programı kapsamında destek türleri nelerdir?

Yayımcı kuruluşlar başvuru formunda belirtilen çeviri veya baskı giderlerinden birisi için mali destek talebinde bulunabilirler. Ancak, Kurul kararıyla daha önce desteklenmiş eserlerin basımı sonrasında yurt dışında tanıtılmasında özel bir fayda görülen başvurular için tanıtım desteği de sağlanabilir.

6. TEDA Programı başvurularının değerlendirme süreci nasıldır?

Başvurular yılda en az iki defa toplanan TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek, desteklenecek yabancı yayınevlerine karar verilir.

Değerlendirme kararları tüm başvuran yayınevlerine yazılı olarak bildirilir

7.  Destek alan yayınevlerinin yükümlülükleri nelerdir?

Destek alan yayınevi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 yıl içerisinde eseri yayımlamak ve 30 adedini Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.

Eserin 2 yıl içerisinde yayımlanamaması durumunda yayımcı gerekçesi ile birlikte 1 yıllık ek süre isteyebilir. Ek süre talebi Kurul kararıyla uzatılabilir.

Yayımcı, destek aldığı eserin yayımını Bakanlığın onayını almaksızın kısmen veya tamamen başkalarına devredemez ve çevirmeni değiştiremez.

Yayımcı başvuru tarihinden itibaren olabilecek idari ve fiziki değişiklikleri (adres, iletişim vb.) 10 gün içerisinde, Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bakanlık yayınevinden destek verilen eserle ilgili bilgi/belge (eserin çeviri, baskı aşamaları vb..) isteyebilir ve yayınevi söz konusu bilgi ve belgeleri azami 30 gün içerisinde Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne) gönderir.

8. Başvurulan eser daha önce başvurulan ülke dilinde yayımlanmışsa bu esere destek verilebilir mi?

Kurul aynı dil ve ülkede daha önceki yıllarda yayımlanmış olan eserler için yapılan başvuruları eserin özellikleri, baskı ya da çeviri yılı, piyasada bulunup bulunmadığı gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak değerlendirir.

9.  Programa başvurularda en az baskı adedi kaçtır?

Destek başvurusu yapılan eser için planlanan baskı adedi en az 1.000 olmalıdır.

10. Desteklenmesine karar verilen yayınevlerine ödeme ne zaman yapılır?

Kurur kararlarının onaylanmasını müteakip yayınevleriyle Bakanlık arasında her bir eser için iki dilli (Türkçe-İngilizce) sözleşme yapılır ve sözleşmenin Bakanlığa ulaşmasından sonra ödeme işlemlerine başlanır.

11. TEDA Programına başvurmak için gerekli olan başvuru formu ve gerekli bilgiye nereden ulaşılır?

Başvuru formu ve başvuru koşullarını içeren bilgiler teda.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.