Teda

TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu

  • TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu 7 üyeden oluşur.
  • Kurula, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü başkanlık yapar. Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanı ile 5 edebiyatçı ve akademisyen kurulun diğer üyeleridir.
  • Kurul senede en az iki defa toplanarak başvurular arasından desteklenecek eserlere karar verir.