Teda
  • Neredeyim :

Türkçe-Arnavutça Çeviri Atölyesi

Bakanlığımızca Türkçenin yazı dili birikiminin dünya dillerine, bu dillerde üretilen edebiyat eserlerinin ise Türkçeye daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi ve ülkeler arası kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı sağlanması amacıyla 2006 yılından bu yana Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri (ILTW) düzenlenmektedir. Bu doğrultuda İstanbul'da Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri (ILTW) kapsamında 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında Türkçe-Arnavutça Çeviri Atölyesi düzenlenecektir. 

 
Türk edebiyatı eserlerinin yabancı dillere ve yabancı dillerdeki eserlerin de Türkçeye çevrilmesinde profesyonel yaklaşımı sağlamak amacıyla edebiyat çevirmenleri ortak bir çalışma ortamında buluşturulmaktadır. Alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan moderatör ve koordinatörlerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ile yeni çevirmenlerle deneyimli çevirmenlerin birikimlerini ve deneyimlerini paylaşarak çeviri alanında teorik, akademik ve pratik yönleriyle ilgili bilgi birikimlerinin paylaşılması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul’da Türkçe- Arnavutça Edebi Çeviri Atölyesi düzenlenecektir. 5 gün sürecek olan Edebi Çeviri Atölyelerine katılmaya hak kazanan çevirmenlerin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.
  
BAŞVURU KOŞULLARI:
 
Kimler Başvurabilir: 
Kültür, edebiyat, araştırma, deneme vb. alanlarda  Türkçeden Arnavutçaya veya Arnavtçadan Türkçeye en az bir çevirisi yayımlanmış olan çevirmenler başvurabilecektir. Yeterli başvuru olmadığı taktirde Bakanlık, moderatör ve koordinatörlerin görüşü alınarak ilgili bölümün son sınıf öğrencileri ve mezunlarından da başvuru alınabilecektir.
 
Atölye Çalışma Yöntemi:
2023 yılında düzenlenecek çeviri atölyesi süresince moderatörler gözetiminde bir çalışma programı yürütülecek olup çevirmenlerin üzerinde çalışacakları metinler ve gerekli görülürse moderatörler tarafından katılımcılara verilecek olan metinler üzerinde bir çalışma ve uygulama gerçekleştirilecektir. Programın ayrıntıları Bakanlık ve moderatör/koordinatörlerin kararı sonrası uygulanacaktır.
 
Katılımcıların Belirlenmesi:
Atölyeye katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız, partner kuruluşlar ve moderatörlerimiz tarafından belirlenecek ve başvuru sahiplerine duyurulacaktır. 
 
Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek ve başvurular bütün belgeler (başvuruların son teslim tarihine kadar) teslim alındığı anda geçerlilik kazanacaktır.
 
ILTW Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:


Başvuru formu (başvuru formunu doldurmak için tıklayın

- Katılımcının özgeçmişi ve yayımlanmış çevirilerin listesi ( en fazla bir sayfa)

- Katılımcının yayımlanmış çevirisinden 4 sayfa

- Çevirinin orijinal metin (en az 4 sayfa)

- Örnek metni gönderilen eserin ve yazarının kısa tanıtımı (en fazla bir sayfa)

- Başvuru sahibinin çalıştığı Kurum/Kuruluştan ilgili atölyeye belirtilen tarihlerde katılımında sakınca olmadığına dair alacağı resmi yazı


BAŞVURU FORMU 
İLETİŞİM

Nilgün Özilhan
+90 (312) 470 54 33

Mehmet Sert
+90 (312) 470 54 36

Yakup Koç
+90 (312) 470 54 39

iltw.ktb.gov.tr

workshopsteda@ktb.gov.tr