Teda

Meslek Kuruluşları

Basın Yayın Birliği
Küçük Çamlıca Mah. Şeker Kaya Sok. 9/A
Üsküdar / İSTANBUL
+90 (216) 339 36 06
+9090 (216) 325 19 82
bilgi@basyaybir.org

Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği
GMK Bulvarı, No: 122/2,  Maltepe / ANKARA
+90 312 230 57 57
+90 312 230 47 57
bilgi@teyb.org.tr

Türkiye Yayıncılar Birliği
Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Opera Palas Apartmanı, No: 55/2, Beyoğlu / İSTANBUL
+90 212 512 56 02
+90 212 511 77 94
info@turkyaybir.org.tr

Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
Kemeraltı Cad. Öney İş hanı No: 6 Kat: 5 Karaköy İstanbul
+90 542 5954350
info@cgyd.org