Teda

Başvuru için Gerekli Belgeler

 
Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

• İmzalı/kaşeli başvuru formunun aslı (Başvuru formunun İngilizce veya Türkçesi, www. tedaproject.gov.tr adresinden indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra acele posta veya kurye ile posta adresimize gönderilmesi gerekmektedir.).
• Başvuru sahibinin ülkesinden sağlayacağı yayımcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin belgenin bir örneği.
• Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir anlaşmanın bir örneği.
• Çevirmen ile yapılan anlaşmanın bir örneği.
• Çeviriye esas kitap veya kopyası.
• Yayınevinin yayın kataloğu veya elektronik katalog.
• Çevirmen özgeçmişi.