Teda

Değerlendirme ve Ödeme

  • Başvurular TEDA Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Yılda en az iki defa toplanan kurul desteklenecek eserlere karar verir.
     

  • Eser ve yazarın önemi, çevrilecek dil, yayınlayacak kuruluş ve ülkesi ile proje bütçesi dikkate alınarak desteklenecek başvurular ve destek miktarları kararlaştırılır.
     

  • Değerlendirme sonuçları olumlu ya da olumsuz bütün yayıncı kuruluşlara bildirilir.
     

  • Yayıncı kuruluşlara destek, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip bir defada ve peşin olarak ödenir.