Teda

Eserin Yayınlanması

  • Yayınevi, anlaşmanın imzalanmasını müteakip en geç iki yıl içerisinde eserin basımını tamamlamayı ve 30 adetini 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermeyi taahhüt eder.
     
  • Bakanlık, bu süreç içerisinde eserin çeviri ve yayın aşamasıyla ilgili yayıncı kuruluştan bilgi isteyebilir. Yayıncı kuruluşun bu isteğe en kısa zamanda cevap vermesi gerekir