TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişimEserin Yayınlanması
  • Yayınevi, anlaşmanın imzalanmasını müteakip en geç iki yıl içerisinde eserin basımını tamamlamayı ve 30 adetini 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermeyi taahhüt eder.
     
  • Bakanlık, bu süreç içerisinde eserin çeviri ve yayın aşamasıyla ilgili yayıncı kuruluştan bilgi isteyebilir. Yayıncı kuruluşun bu isteğe en kısa zamanda cevap vermesi gerekir
Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com