Teda

1671.Üç Kıtada Osmanlılar (Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek 3)\İlber Ortaylı-Drustvo za izdavastvo "Almanah" DOOEL Skopje

Title                  : Üç Kıtada Osmanlılar (Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek 3)

Author              :
İlber Ortaylı

Translator         : Asude Abdul Koçan

Country            : Macedonia

Language          :Macedonian

Publisher           : Drustvo za izdavastvo "Almanah" DOOEL Skopje

Year                 : 2016

ISBN                : 978-608-4794-08-0

Teda-01670.jpg