TEDA
Français
Deutsch
English
Türkçe
Arama Ana Sayfa İletişim85. Rapture and Revolution/Talat S. Halman

Eser                  : Rapture and Revolution

Editör/Çevirmen : Talat S. Halman

Ülke                  : ABD

Yayıncı              : Syracuse University Pres

Yıl                    : 2007

ISBN                : 978-0-8156-3146-0

Web                 :www.syracuseuniversitypress.syr.edu

 

   

    Bu eser, Türk Edebî geleneğinin gelişimini keşifte, teşvik edici önemli makale ve denemeleri içermektedir. 

    Bu ciltteki makaleler bütünüyle 6. yüzyılın ilk evresinde, Türk edebiyatının, Cumhuriyet sistemine geçiş sürecindeki değişimini, Osmanlı edebiyatını irdeleyen parçalardan ve Türk edebiyatını ve Avrupalılaşma çabasını ele alan denemelerle işlemektedir. Böylelikle yazar Türk kültürünün evrimini, edebi yaşantıda yansıttığı üzere, aydınlatmak çabasındadır.

Bu site Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
© 2012 www.tedaproject.com